Muziekfestival


14,15,16 Juni 2024

Muziekfestival

14,15,16 Juni 2024

Surfplas Krimpen aan de Lek

Programmering volgt

Natuurlijk maken samen weer een gezellig feestje van Surfrock. Dat kan niet zonder een paar regels. Wanneer je het festival bezoekt, gelden de volgende huisregels:

   1. Legitimatie verplicht.
   2. Het meenemen van eigen drank en eten is niet toegestaan.
   3. Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken en/ of in het bezit te hebben.
   4. Het is niet toegestaan om wapens mee te dragen en/of in het bezit te hebben.
   5. Het is niet toegestaan vuurwerk of enig ander explosief in het bezit te hebben en/of af te steken.
   6. De organisatie behoudt zich het recht bij enige vorm van geweldpleging of vernieling de toegang tot het terrein van de Surfrock te ontzeggen.
   7. Bij het betreden van het terrein van het Surfrock muziekfestival kunt u door 
    beveiligingsmedewerkers gevraagd worden mee te werken aan nodig geachte visitatie. 
    Indien u niet mee wenst te werken aan de visitatie kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.
   8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en /of aanwijzingen van het beveiligingspersoon en organisatie. De organisatie behoud zich het recht om personen te weigeren.
   9. De gekochte munten worden niet teruggenomen en zijn volgende edities niet meer geldig. Munten van 2022 kunnen omgewisseld worden bij de kassa, zie aldaar het reductie tarief.
   10. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
   11. Roken in de overkapping is niet toegestaan.
   12. Stichting Surfrock stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van uw  eigendommen.
   13. Bij constatering van vernielingen zullen gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de veroorzaker.
   14. Betreden van het terrein is op eigen risico.
   15. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of begeleiders, wij zijn geen kinderopvang.
   16. Stichting Surfrock is niet aansprakelijk voor vermissing van kinderen.
   17. Deelnemers en bezoekers van het Surfrock Muziekfestival kunnen tijdens de aanwezigheid worden gefotografeerd en of op video worden vastgelegd. De gemaakt foto’s en/ of video’s kunnen gebruikt worden voor verslaglegging achteraf en gepubliceerd worden via websites, sociale media, persberichten en artikelen.
    Wij zullen selectief en integer om gaan met het gebruik van foto’s en video’s achteraf.
   18. Geen huisdieren toegestaan op het festivalterrein.