Muziekfestival


14,15,16 Juni 2024

Muziekfestival

14,15,16 Juni 2024

Surfplas Krimpen aan de Lek

Programmering volgt

Wanneer je het festival bezoekt, gelden de volgende huisregels:

   1. Legitimatie verplicht.
   2. Het meenemen van eigen drank en eten is niet toegestaan.
   3. Het is niet toegestaan verdovende middelen te gebruiken en/ of in het bezit te hebben.
   4. Het is niet toegestaan om wapens mee te dragen en/of in het bezit te hebben.
   5. Het is niet toegestaan vuurwerk of enig ander explosief in het bezit te hebben en/of af te steken.
   6. De organisatie houdt zich het recht voor bij enige vorm van geweldpleging en/of vernieling de toegang tot het terrein van de Surfrock te ontzeggen.
   7. Bij het betreden van het terrein van de Surfrock kunt u door beveiligingsmedewerkers gevraagd worden mee te werken aan nodig geachte visitatie. Indien u niet mee wenst te werken aan de visitatie kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.
   8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
   9. De gekochte munten worden niet teruggenomen.
   10. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
   11. Roken in de tenten is niet toegestaan.
   12. Stichting Surfrock is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van uw eigendommen.
   13. Bij constatering van vernielingen zal Stichting Surfrock de kosten verhalen.
   14. Betreding van het festival terrein is op eigen risico, het  is een vrij toegankelijk terrein.
   15. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders c.q. begeleiders, wij zijn geen kinderopvang. Stichting Surfrock is niet aansprakelijk voor vermissing van kinderen.
   16. Op het Festival kunnen foto's en/of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages voor de krant, tv, sociaal media, website en andere promotiedoeleinde. Door het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.